Skuteczny sprzedawca – warsztaty

Warsztat 9h szlifujący umiejętności sprzedawcy i nie tylko – każdy z nasz jest w jakimś sensie sprzedawcą.

Zobacz szczegóły